Parkinson

choroba parkinsona dziedziczenie

Dziedziczenie Parkinsona i inne czynniki ryzyka

Dziedziczenie Parkinsona jest jednym z czynników ryzyka występowania tej choroby. Zbadano jednak, że aspekt ten może tylko nieznacznie wpływać na pojawienie się schorzenia u osób spokrewnionych cierpiącego. Według badań ryzyko takie waha się w przedziale kilku procent zachorowalności. Do tej…