Parkinson

neurolog gdańsk

Przyczyny choroby parkinsona

Choroba Parkinsona to schorzenie natury neurologicznej, którego przyczyny nie zostały jeszcze do końca poznane. Krokiem do poznania przyczyny tej choroby było odkrycia zjawiska obumierania neuronów, które produkują neuroprzekaźnik – dopaminę w istocie czarnej mózgu. Odpowiada ono za objawy ruchowe schorzenia.…